Unbending Notes

光明网与科学网同一博文的浏览量己经差6倍!

sz1961sy 发表于 2014/5/6 21:10:00 阅读全文() | 回复(0) | 引用通告() | 编辑

       今天对比一下近一周写的《超级奶爸手册》放在光明网(本人)与科学网(我太太的)博客中访问量,竟然发现:

      同一博文的浏览量己经差6倍!

      光明网(本人)博客地址:http://blog.gmw.cn/home.php?mod=space&uid=39047&do=blog&view=me&from=space 

     科学网(我太太的)博客地址:http://blog.sciencenet.cn/u/francy

    

    这是值得双方研究的有趣变化。

    沈阳(sz1961sy)

   2014-05-06  21:16 Beijing Res.

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题: